Richard Welz

LIQUID LIGHT SHOW

Richard Welz > KUNSTWERKE > AUDIO / VIDEO / FILM > LIQUID LIGHT SHOW

 

 

LIQUID LIGHT SHOW / 2016 / 330 Min. Diaprojektionen,
diverse 16mm Film Loops / Ausschnitt

 

LIQUID LIGHT SHOW / 2017 / 60 Min. Diaprojektionen,
diverse 16mm Film Loops / Ausschnitt